Fra Kilian Ngitir eletto consigliere generale

DONA ORA